Covid19

Somali COVID-19 Talooyin Ka Hay'adda Caafimaadka ee Dadweynaha

Qof kasta oo 6 bilood jir ah iyo wixii ka wayn waxa uu u qalmaa tallaalka COVID-19. Xataa hadii aad wada qaadatay tallaalka lagu taliyay, sii wad …

Read more at www.multco.us

Show More

Related Articles

Back to top button